< < 14-15 Ocak 2023 - İstanbul - Jinekolojik Endoskopide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu