Morselatör Kullanımı Hakkında


Morselatör Kullanımı Hakkında Makaleler için tıklayınız (zip)

Sayın Meslektaşlarım,
Bildiğiniz gibi, son günlerde Morselatör kullanımı ile ilgili bir takım olumsuz bilgiler paylaşılmış ve uygulanıp uygulanmaması tartışma konusu haline gelmiştir.
Morselatör kullanmanın gizli kalmış malignensinin yayılma riskini arttırabileceği tartışmaları minimal invazif cerrahinin geleceğini de yakından ilgilendirmektedir. Bu durum aynı zamanda meslektaşlarımız arasında da kafa karışıklığına yol açmıştır.

Derneğimiz de bu gelişimleri yakından takip etmektedir.

Şu anda Avrupa ve Amerika'da ortaya çıkan ve derneğimizin de benimsediği görüş; tamamen yasaklayıcı olup minimal invazif cerrahiden faydalanacak hasta sayısını azaltmak yerine, hasta seçiminde daha dikkatli olmak ve riskli gruplarda morselatör kullanmamaktır. Ayrıca morselatör kullanılacak operasyonlarda hastaların bilgilendirilmesi ve onamlarının alınması gerekliliği de ortaya çıkmıştır.

Bu konuda iki saygın derneğin (ESGE ve AAGL) bugüne kadarki tüm bilimsel verilerin ışığında ortaya koydukları görüşleri içeren makaleler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı

Morselatör Kullanımı Hakkında Makaleler için tıklayınız (zip)